Ladikté-kréyòl

A lajans DÉCISION ki mété sa ladikté-a divan, roun 28 òktòb 1993.

Lasosyasyon A.P.E.C.L.A.R.(Association pour la Promotion et l'Etude des Cultures et Langues Régionales), lasosyasyon G.E.R.E.C. (Groupe d'Etudes et de Recherches en Espace Créolophone) ké lasosyasyon RAKABA, bay li roun koudlanmen.

Sa lannen an Ladikté-kréyòl ka fèt Rémirmonjoli.

Chak lannen , yé té ka doumandé sa ki lé, voyé roun palòmarké pou fè ladikté-a.Men détrwa ladikté moun té voyé.

larel jorn

SA OU PA KONNèT GRAN PASÉ OU

Roun di nou gangan di, dipi djab té tibolonm : "si yé ka malpalé Lagwiyann, nou péyi, konran, a ki yé pa konnèt li, ké tout so chwitès."

Atò moun-yan kouté pou tandé, tandé pou savé, savé pou palé.

Patché larout, a pa noupa ; mé larivyè-ya ka fè nou drivé annan nou koté.Kontré ké nou frè : Kréòl, Boni ké Endjen ; wè tout bèl bagaj yé ka fè ké yé dé lanmen. Epi laro larivyè, fout sa chwit ! Mé krik pou pronmennen, bèl vilaj pou karbété, bannsab pou lavé. Zafè bidim pyébwa-ya, pa menm palé. A la ou ka tandé tijibyé chanté, ou ka bité ké pi jòlòt flèr ou pa janmen wè.

Lò botan rivé, tout so-ya ka griyen pou montré yé flèr koumarou. Mé panga aymara-ya tandé ! Sa tan-an, asou roun ti zilé, djokoti òbò roun fouyé difé, ou pouvé bwè ou chibè ké moso patagay boukannen annan féy balourou.

A kisa ki pi miyò pasé sa ?

Robert LOE-MIE
òktòb 1994
larel jorn

MAYOURI GROBWA
 

Mo rach Lanmdjotin toujou paré lò oun kanmarad ka fè sopa mayouri koupébwa.
Gran bonmanten mo ka rivé. Nou ka pran oun ti souzèv. Ou savé : "sak vid pa ka tchenbé dibout". A pi souvan létchimenn ké kwak nou ka tchenbétchò. Apré nou ka pran oun ti lagout.
Atò nou djòk pou mayouri bwa-ya. Pa gen mizé, nou ka kaya-kaya ti bwa-ya.
Alantou pi gro bwa-a (a chèfdéfil-a nou ka aplé li), mèt mayouri a monté oun chyenbo kaba, piskétan papa bwa-a so rakaba gro tro bokou. A pa nèg mapyòk, payantchou ki ka tchanlsé monté anlè chyenbo-a. Momenm mo ka mennen oun chanté koupébwa pou rach-ya byen kòrdé, piskétan ou pa pouvé tchalam pannan ròt-ya ka tchouboum! Rach ka balansé sèk ! Gòb ka volé dou ! Lò bwa-a tanté vannen, wonm-yan ka digilòp. Chèfdéfil-a ka dégongolé konsidéré loraj ka grondé.
A konsa nou ka koupé bati grobwa Anbarivyè.

Frank KONPèR
mars 1995 atè Oyapòk
dapré sa granmoun-yan rakonté mo atè Oyapòk
LADIKTÉ KRÉYÒL 1997

[viré-monté lajòrnen kréyòl]

  | LAPO LIVKONT LAGWIYANN | KONT LANNWÈL : NWÈL KOROSONI|KONT LÉKÒL|MALAN| KRAKÉMANTÒ|DOLO/NONGO | KANNAVAL |28 ÒKTÒB LAJÒRNENENTÈRNASYONNAL KRIYÒL | KONT / ANASI TOLILI / MATO | KAMALAKULI MATO 2001  | KAMALAKULI MATO 2003  | MAY | RAPÉ LAFONTENN  | KRAKÉ DAMAS  | KETI  KOTI  | VYANN KÉ JIBYÉ PÉY-A | LA TERRE DES PARIAS | PAGRALIV KONT  | MASAK | KOURILÈT |

[souzèv]