tit krakémanto
"RAPÉ LAFONTENN"
rapèr


I fèt sanmdi 31 mars 2001 atè Kamalakuli (Senloran-Maroni).
Men déztrwa foto ké palò-ya ka vini dèyè.

dj dabac
DJ DABAC

SÉLÈKTA

ice lova
ICE LOVA
BOUTÉY LABYÈR KÉ KANNÈT KOKA
maxi dready
MAXI DREADY
CHYEN-KRABYÉ KÉ KROMOU
mister love
MISTER LOVE
PATU ANGA BOKÉTi
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
ramiman
RAMIMAN
TYEN-TYEN ANGA MiLA
supa sennsi
 SUPA SENNSI
KRAPO Ki TÉ LÉ ViNi GRO PASÉ BÉF
texas
TEXAS
CHOUVAL KÉ MiLÉ
two face
TWO FACE
KONPÈ TOTi KÉ KONPÈ LAPEN

Lapentir dèyè-laro, a Tyéri Tian Sio Po ki fè l'.
grémési blada ou toujou okonba ké nou

logo tan porËt-ya

[dékatman "Rapé Lafontenn"]


toucho
domaj pou son-an ;-( | KAZ KAMALAKULi (maisons de Kamalakuli) | PAGRALiVKONT KRAKÉMANTÒ (la bibliothèque de Krakémantò) | CHANTÉ KANTiK (chants de noël) | LAJÒRNEN MANNYÒK (journée du manioc) | LAJÒRNEN NASYONNAL ENDJEN BRÉZiL (journée nationale de l'amérindien au Brésil) | KARBÉ-KONT (ateliers-contes pour enfants) | LARÈL (charte) | LiSTWÈ KAMALAKULi (l'histoire de Kamalakuli) | LAPO LiVKONT LAGWiYANN (couvertures de livres de contes guyanais) | KONT NWÉL : NWÉL KOROSONi--an kriyòl.-- en français. | KONT LÉKÒL (une expérience de conte au collège) | MALAN (bulletin de Krakémantò) | KRAKÉMANTÒ (Krakémantò quelques actions) | DOLO/NONGO (proverbes) | KANNAVAL (carnaval) | 28 ÒKTÒB LAJÒRNEN ENTÈRNASYONNAL KRiYÒL (journée internationale du créole) | KONT / ANASi TOLiLi / MATO (contes) | KAMALAKULi MATO 1999/2001 (festivals 1999/2001) | KAMALAKULi MATO 2003 (festival 2003) | KAMALAKULi MATO 2005 (festival 2005) | RAPÉ LAFONTENN (Jean de La Fontaine rapé) | KRAKÉ DAMAS (Léon-Gontran Damas rapé) | KETi  KOTi 2002 (la 2de Abolition de l'Esclavage-palò freedom) | KETi  KOTi 2004 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) | KETi  KOTi 2006 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) | KETi  KOTi 2007 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) | VÉYÉKONT LATOUSEN (KONT KÉ TEMBE) (veillée-contes de La Toussaint/contes et art plastiques) | VYANN KÉ JiBYÉ PÉY-A (faune dans les langues de Guyane) | LA TERRE DES PARiAS (présentation du cd) | PAGRALiV KONT (bibliographie contes) | PAGRALiV (bibliographie créoles et langues guyanaises) | MASAK (devinettes) | TAKi FOSi TEN (archives orales guyanaises) | MAY (liens) |

  KOURiLÈT |

[souzèv]